Go to content Go to search
närbild av soffbord på ett beigefärgat laminatgolv

Skapa ett hållbart hem med återvunnet trägolv

Trä absorberar CO₂ från atmosfären medan bearbetningen av andra råmaterial släpper ut CO₂. Det är en av anledningarna till att Pergo har valt trä som sitt främsta material som ingår i laminat- och trägolv. Trä är en förnybar resurs som kan omvandlas till grön energi i slutet av livscykeln, vilket gör det till det bästa materialet för att minska vårt koldioxidavtryck. Ta reda på hur UNILIN Group – koncernen bakom Pergo – har legat i framkant sedan 1960-talet när det gäller innovation och hållbarhet.

vedhög i en unilin-fabrik

Cirkularitet

Minskning av våra CO₂-utsläpp börjar med att stötta en cirkulär ekonomi. UNILIN Group har alltid varit pionjär inom detta område och har hela tiden lagt fokus på förnybara energikällor och de mest hållbara resurserna för att tillverka våra produkter. Redan 1960 använde vi linstrån, en avfallsprodukt från linindustrin för att tillverka spånskivor. Numera lägger vi vårt främsta fokus på trä: ett förnybart råmaterial som visat sig vara särskilt fördelaktigt.

En andra chans med återvunnet trä

Pergo-golvens kärna består av starka, tåliga och hållbara fiberskivor. Fiberskivorna tillverkas endast av återvunnet trä. Vi återvinner tunna trästycken från sågverksindustrin som inte längre lämpar sig för produktion eller använder träd som har huggits ner längs vägar eller som har skördats för att hålla skogarna friska. Det är trä av låg kvalitet som inte längre kan användas i någon annan bransch eller som annars skulle brännas eller slängas bort. Nästan ingenting går till spillo.

närbild av en unilin-fabrik

Hållbarhet in till kärnan

När vi förlänger livscykeln för trä som annars skulle brännas förhindrar vi utsläpp av CO₂ i atmosfären och lagrar det säkert i våra golv. När det är dags att vårt virke verkligen har tjänat alla dess syften, omvandlar Pergo det till förnyelsebar energi med hjälp av våra egna installationer och bioraffinaderier.

Relaterade artiklar