Go to content Go to search
Pergo HDF återvinning

En banbrytande återvinnings-
teknik

Ett andra liv för laminatens fiberskivor

Vi har i årtionden engagerat oss för att hålla träet i cirkulation så länge som möjligt. Det bästa exemplet finns i kärnan av våra laminat- och trägolv, som består till 100 % av återvunnet trä. Vi tar nu ett enormt steg framåt med vår världsunika återvinningsteknik. UNILIN Group, företaget bakom Pergo, är för närvarande den enda tillverkaren i världen som kan återvinna HDF-fiberskivor till nya material.

Läs mer om Pergos arbete för hållbarhet

Förlänger livslängden för vårt trä

Kretslopp finns i vårt DNA. På 1960 talet införde UNILIN – koncernen bakom Pergo – linstrån, en avfallsprodukt från linindustrin, i tillverkningen av sina spånskivor.

Idag innehåller vår HDF (fiberskiva med hög densitet) – träfiberskivorna om utgör kärnan i våra laminat- och trägolv – inget annat än återvunnet trä. Det är trä som hämtats från sågverk, processer för en hållbar skogsförvaltning och vägrensningar – som annars skulle bränts eller kastats.

Exklusiv återvinningsteknik

Vi har under flera år arbetat för att komma vidare med vår kretsloppsambition och ge våra fiberskivor ett extra liv i slutet av sin livscykel. Fram tills helt nyligen var återvinning av HDF helt omöjlig eftersom limmet som används för att binda träfibrerna i skivorna inte kunde ”filtreras” bort industriellt. Därför hamnade merparten av dessa fiberskivor i en förbränningspanna efter en genomsnittlig livslängd på 14 till 20 år.

Efter mycket forskning och utveckling har vi äntligen lyckats återvinna HDF i nya material, t.ex. som kärna i våra laminatgolv. Med denna revolutionerande teknik lyckas vi fördubbla träfibrernas livslängd, så att nya träd får tid på sig att växa och skydda miljön genom att hålla koldioxiden inlåst.

25 % återvunna fibrer år 2030

I första fasen kommer vi att använda ny teknik för att återvinna internproducerat material vid vår produktionsanläggning för MDF (fiberskiva med medeldensitet) och HDF i Bazeilles, Frankrike. Senare kommer vi att utöka vår kapacitet för att även återvinna externt insamlade fiberskivor, vilket tar oss närmare vårt mål att producera 100 % återvinningsbara laminat.

Vår ambition är att ha ersatt minst 25 % av UNILIN Groups råvarumix med återvunna fibrer år 2030. Det skulle ge oss möjlighet att lagra 380 000 ton CO2 per år i träfibrer som vi ger ett nytt liv med vår nya teknik.

Letar du efter ett golv med hållbar kärna tillverkad av återvunnet trä?

Upptäck våra laminatgolv