Go to content Go to search
Pergos miljömedvetna vinylgolv

Pergos vinylgolv: begränsar miljöpåverkan

Vi vill ta vårt ansvar för att minimera den inverkar vår produktion av vinylgolv har. Vi försöker, i så stor utsträckning, använda råmaterialen och vår innovativa gröna energiproduktion på ett smart sätt. Visste du att vi även skapat vårt eget cirkulära ekosystem för att förhindra att vårt industriavfall förbränns eller går förlorat? Ta reda på mer om hur våra vinylgolv tillverkas.

Vad Pergos vinylgolv är tillverkade av

Transparent användning av resurser

Vinylkomponenter

Det finns tre huvudkomponenter i ett vinylgolv från Pergo. Ca 40 procent är kalk, vilket är ett material som finns i överflöd i naturen ungefär en fjärdedel består av återvunnen PVC, som skapats av vårt produktionsavfall. Och ytterligare en fjärdedel består av ”ny” PVC, som tillverkas av klor (vanligt salt) och etylen (råolja).

Slittåliga produkter

Vi är medvetna om att olja är en ej förnyelsebar resurs, vilket betyder att det är ett ämne som inte fylls på av naturen ur ett mänskligt tidsperspektiv. Därför gör vi allt vi kan för att säkerställa att våra vinylgolv har mycket lång hållbarhetstid, upp till 25 år. Vårt forsknings- och utvecklingsteam arbetar hårt för att hitta alternativa lösningar med miljövänligare material.

Om du föredrar ett miljövänligare alternativ till vinylgolv är Pergos laminat ett bra val.

Pergos vinylgolv är 100 procent ortoftalatfritt

Ortoftalatfritt

Tillsatser är en annan ingrediens i våra vinylgolv. Dessa innehåller inga skadliga ämnen och är 100 procent ortoftalatfria. Till exempel är de mjukningsmedel som vi använder för att göra våra golv böjliga samma som används i leksaker och livsmedelsförpackningar. Du kan därför vara säker på att de är helt säkra för dig och dina barn.

Cirkulärt ekosystem

99 procent av vårt industriavfall återvinns genom våra interna produktionsprocess. Det innebär att vi varken bränner eller kastar material i onödan, och vi har vårt eget interna slutna kretslopp. På så sätt tar vår produktionsanläggning sitt ansvar och nästan inget avfall går förlorat eller förstörs.

Våra vinylgolv är 100 procent ortoftalatfria och därmed helt säkra för dig och din familj
Pergos vinylgolv har mycket låga utsläpp

Ren luft inomhus

Begränsar ohälsosamma utsläpp

Eftersom vi spenderar mest tid inomhus är luftkvaliteten hemma viktig. Det är många faktorer som påverkar luftkvaliteten, inklusive ventilation, stearinljus, rengöringsmedel och till och med material i inredning och golv. Vi strävar efter att förhindra utsläpp av ohälsosamma VOC:er (lättflyktiga organiska föroreningar) – organiska kemikalier som har högt ångtryck i rumstemperatur. Genom att sköta tillverkningen av våra golv i egna produktionsanläggningar, i så stor utsträckning som möjligt vet vi exakt vilka material som används och kan enkelt hålla koll. Det är därför VOC-utsläppen från våra vinylgolv är lägre än EU-standarden, vilket resulterat i märkningarna A+ och M1 för mycket låga utsläpp.

Hälften av Unilin Groups produktion drivs av förnyelsebara energikällor

Grön verksamhet

Avfallshantering som gynnar alla

Visste du att i fabriken där vi tillverkar våra vinylgolv Flex och Glue använder vi sågspån från vår laminatanläggning intill för att generera grön värme till vår produktionslinje? Med hjälp av denna energi kan vi tillgodose 70 procent av anläggningens värmebehov och undvika koldioxidutsläpp på 25 000 ton per år.

Investering i vindkraft

Vår fabrik där vi tillverkar vinylgolvet Rigid drivs med grön energi från tre av våra egna vindkraftverk. Dessa genererar årligen 12 600 MWh grön energi, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för 3 490 europeiska hushåll.

Extra ansträngningar inom förnyelsebar energi

Våra ansträngningar inom grön energi slutar inte där. Unilin group – Pergos moderbolag – har dessutom investerat i två bioraffinaderier för att förvandla sågspån till ej återvinningsbart träavfall från koncernens verksamhet till förnyelsebar energi. Vi använder även energi från solpaneler i våra produktionsanläggningar. Totalt drivs nu ungefär hälften av koncernens produktion av förnyelsebar energi.

Certifierad säkerhet

Vi är aldrig nöjda och har hög standard när det gäller hälsa och säkerhet. Våra ansträngningar för att uppfylla några av de tuffaste miljö- och hälsostandarderna framgår tydligt av följande märkningar:

  • A+

    Utsläppsregleringscertifikat som fungerar som ett erkännande för mycket låga utsläpp. A+ är den bästa kategorin och representerar de lägsta utsläppen. 
    Utsläppsregleringscertifikat som fungerar som ett erkännande för mycket låga utsläpp. A+ är den bästa kategorin och representerar de lägsta utsläppen. 
  • M1

    Beviset på att våra golvprodukter inte släpper ut giftiga ämnen och är luktfria. M1 är den bästa kategorin för denna ytklassificering och representerar de lägsta utsläppen. 
    Beviset på att våra golvprodukter inte släpper ut giftiga ämnen och är luktfria. M1 är den bästa kategorin för denna ytklassificering och representerar de lägsta utsläppen. 

upptäck alla vinylgolv