Go to content Go to search

Hur stort område kan jag täcka utan att behöva en expansionsprofil i rummet?

Maximal golvlängd utan att använda expansionsfilar beror i huvudsak på två saker:

  • formen på rummet där golvet ska läggas
  • klimatförhållandena i det rummet

Om rummet är mer eller mindre fyrkantig och om det inte finns stora klimatförändringar mellan vardagar och helger eller under dagen så kan du lägga upp till 13 meter utan extra expansionsfogar på golvytan. Expansionsfogarna längs väggarna beror på total golvlängd. För längder över 13 meter bör du planera för en expansionsfog på 13 till 20 mm.

Utforska våra profiler

Det rekommenderas också att du planerar för expansionsfogar under dörrarna mellan rum för att separera rummen. Om golvet längs med en längd på över 13 meter från ett rum till ett annat, i en korridor till exempel – så kan detta leda till spänningar och möjlig böjning av golvet. Detta kan inträffa om ett rum värms upp och ett annat inte värms upp eller om det till exempel finns tunga möbler i ett av rummen. Vi rekommenderar därför att man separera vissa av rummen från de andra genom att skapa expansionsfogar under dörrarna mellan rum.

Få reda på mer:

Hjälpte artikeln dig?
Hu kan vi förbrättra artikeln?

Tack för dina synpunkter!

Oj. Något blev fel.

Ett okänt fel inträffade. Var god försök igen. Kontakta oss om problemet kvarstår.