SV
Logga ut | Skapa ett konto | Logga in För proffs Startsida

Lägga vinylgolv: 5 GYLLENE REGLER

5 GYLLENE REGLER

Klicksystemet PerfectFold™ V har utvecklats speciellt för Pergos nya vinylgolv och klickfogen låser golvet såväl vertikalt som horisontellt. Den dubbla låsfunktionen ger Pergos golv unik stabilitet och tack vare det nya klicksystemet går läggningen enklare och snabbare än med något annat vinylgolv på marknaden.

Allt du behöver göra är att välja en av tre möjliga sätt att lägga golvet och klicka golvet på plats. Det nya klicksystemet innebär också att golvet kan tas bort och återanvändas. Golvet behöver heller inte någon expansionsfog tack vare den solida horisontella och vertikala låsningen, som ger ett mjukt, jämnt och vackert golv.

Ladda hem anvisningarna som en PDF

Installera ditt golv mellan 18 och 30 °C.

Pergo vinylgolv måste acklimatiseras i rummet där det ska installeras i 18-30 °C under minst 48 timmar före installationen. Den här golv- och rumstemperaturen måste bibehållas före, under och i minst 24 timmar efter att installationen slutförts.

Använd ett specialunderlägg när det är varmare än 45 °C.

Pergo vinylgolv har konstruerats för uppvärmda (> 0 °C) inomhusanläggningar. Det kan inte installeras i solarium, på altaner, i husvagnar, på båtar eller i ouppvärmda tillämpningar utan att limmas. Om temperaturen på golvet blir högre än 45 °C, till exempel på grund av direkt solljus, är det att rekommendera att använda Sun/Heat-underlägget eller att inte använda underlägg på ett plant undergolv av mineral. Om du har några tvivel gällande golvets temperatur ska du kontakta Pergos tekniska avdelning.

Klicka-det! Använd aldrig en hammare eller en slagkloss.

Lyft lätt på plankan som ska monteras genom att hålla handen under den. Tryck ned den korta sidoskarven lätt med tummen och dra från det inre hörnet utåt tills du hör ett ”klick”. Var noga med att den korta sidan är stängd, genom att varsamt klicka anslutningen på den korta sidan med din vrist. Använd inte hammare eller slagkloss eftersom det kan skada din klickanslutning. Det här är den lättaste metoden för att montera Uniclic® Multifit för vinylgolv-klickgolv.

Upprätthåll miljöförhållandet inomhus över 0 °C.

Kontrollera att miljöförhållandena inomhus alltid hålls > 0 °C och företrädesvis mellan 18-30°C.

Se till att du lämnar en expansionsskarv på som minst 2 mm.