Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Här hittar du både nya och arkiverade pressmeddelanden.

Lokalpressens frågor
För frågor från pressen i din region/ditt land, kontakta:

Lotta Sundén - Lotta.sunden@unilin.com 
Marketing Manager Nordic
Pergo (Europe) AB
Phone: +46 410 36 31 39
Mobil: +46 708 99 19 55
Fax: +46 410 36 34 30