Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Här hittar du både nya och arkiverade pressmeddelanden.

Lokalpressens frågor
För frågor från pressen i din region/ditt land, kontakta:

Susanne.Lantau - Susanne.Lantau@unilin.com
Marketing Manager Nordic
Unilin Nordic AB