Laminatets historia

Laminatets historia

I mitten av 70-talet drabbades Perstorp i södra Sverige av drastiskt sjunkande efterfrågan på det välkända högtryckslaminatet. 1977 tillsatte man en tankesmedja som skulle kläcka nya idéer till användningsområden för den en gång så dominerande produkten. Gruppen kallades för ”Idé-77” och fick fram över hundra idéer, från bowlingbanor till hockeyrinkar, busskurer och spannmålssilor.

Idé nr. 23
Idé nr. 23 på gruppens lista kallades för ”Perkett - laminatgolv”. Det var ett av få förslag som även innehöll ett potentiellt handelsnamn. Efter undersökningar och tester fick idé nr. 23 grönt ljus och hösten 1979 började Perstorps laminatgolv, Perstorp Golv GL80, att tillverkas.

En ny kategori ser dagens ljus
Perstorps innovation var startskottet för en helt ny golvkategori. Ett enkelt förslag i en tid av motgångar slog rot och utvecklades med tiden från en kompletteringsprodukt till en hel division och så småningom till ett separat företag, Perstorp Flooring AB, idag mer känt som Pergo.