SV
Logga ut | Skapa ett konto | Logga in För proffs Startsida

Lägga laminatgolv

Att lägga ett vackert Pergo-golv är nu snabbare och enklare än någonsin. Vårt innovativa klicksystem PerfectFold™ 3.0 finns till Pergo laminatgolv i alla kvalitetsnivåer. Du fogar snabbt och enkelt ihop plankorna med ett klick. Och det är ingen risk att de går sönder. Med PerfectFold™ 3.0 kan du till och med göra om golvläggningen; bara lyft upp plankorna och flytta om dem efter behov.

Det blir inte enklare än Pergo
Med tre olika monteringsmetoder är PerfectFold™ 3.0 den perfekta installationspartnern:

tre olika monteringsmetoder

Tryck ner

Den idealiska metoden för snabbläggning av stora ytor. För in plankans långsida mot den tidigare lagda plankan och tryck till.

Vinkla

Den perfekta metoden när du lägger första plankraden. För samman plankorna längs kortsidorna och därefter utmed långsidorna.

Skjut ihop – en unik funktion!

Pergo trägolv kan även skjutas ihop, en helt unik funktion jämfört med många andra märken. En praktisk metod när det är svårt eller till och med omöjligt att luta plankorna, som till exempel när du lägger den sista raden eller under dörrkarmar, element etc.

FÖRBEREDELSER STEG FÖR STEG

Förberedelse

1

Innan du sätter igång

Materialet till Pergo laminatgolv levereras med illustrerade anvisningar. I texten nedan ger vi förklaringar till illustrationerna, som kan delas upp i tre områden: Förberedelser, Läggning och Rengöring. Läs igenom informationen noga, samtidigt som du går igenom illustrationerna. Om du är osäker eller har frågor, kontakta återförsäljaren eller Pergos kundtjänst. Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Pergo, för att försäkra dig om Pergos garanti.

2

Kontrollera din beställning

Pergo laminatgolv finns i olika format, mönster och kvaliteter. Innan 2 du börjar lägga golvet, kontrollera att leveransen innehåller det golv du beställde. Det kan vara bra att spara en etikett tillsammans med kvittot/fakturan.

3

Låt golvet acklimatisera sig

När du har tagit emot ett golvpaket bör du, innan du lägger golvet, 3 låta det acklimatisera sig i oöppnad förpackning, på plant underlag och fritt från väggar och golvytor. Vi rekommenderar lagring i normal rumstemperatur (mellan 15 och 20 °C/59-68 °F) och i en relativ luftfuktighet (RH) på mellan 30 och 75 %, i minst 48 timmar innan golvet läggs.

4

Förbered undergolvet

Pergo laminatgolv ska läggas på ett fast, bärande undergolv, trägolv eller golv som är täckt med oskadad vinyl utan skarvar. Om golvet är täckt med en textilmatta ska både mattan och eventuella mellanlägg tas bort.

5

Kontrollera eventuella ojämnheter

Hela undergolvet kontrolleras noga med avseende på ojämnheter. Använd en 1 m lång rak list och se till att inga ojämnheter överskrider 2 mm. Se också till att det inte finns några ”avsatser” eller ”toppar” som är högre än 1,2 mm inom en radie av 250 mm. Sandpappra eller slipa topparna och använd flytspackel efter behov, för att jämna ut. Låt härda och torka före läggning. Fråga din återförsäljare om råd.

6

Undvik knarrande golv

När du har kontrollerat undergolvets ev. ojämnheter ska hela ytan 6 dammsugas. Undvik risk för knarrande golv genom att säkra eventuella spånskivor, OSB, fiberplattor, plankor etc. med skruvar.

7

Lägg ut mellanlägg

För optimal ljuddämpning, bästa möjliga komfort, ett minimum 7 av knarrande fogar och för att jämna ut mindre ojämnheter i undergolvet, rekommenderas ett lämpligt mellanlägg från Pergo. Fråga din återförsäljare om råd. Om du använder annat mellanlägg än Pergos, eller om valt underlägg från Pergo saknar fuktspärr, måste en 0,2 mm plastfolie användas som ett minimum av fuktskydd, om sådant krävs (se bild 11). Plastfolien ska överlappa skarven med minst 200 mm.

8

Undvik våtrum!

Pergo laminatgolv får inte läggas i traditionella våtrum eller i rum 8 med golvbrunn.

9

Inga spikar, skruvar eller silikon!

Pergo laminatgolv är avsedda för att läggas som flytande golv, för att medge en naturlig expansion och kontraktion i takt med temperatur och luftfuktighet. För att få det flytande golvets alla fördelar och undvika eventuella glipor, knarrande fogar etc., får golvet aldrig fästas med spik, skruv, silikon etc. Laminatgolv från Pergo får inte läggas direkt på golvbjälkar.

10

Glöm inte fuktspärren

Undergolv som innehåller mineral, t.ex. betong, måste torka ordentligt före läggning. (<2,5 % CM/75 % Tramex) Om fukthalten är högre än så, eller om den kan bli högre, måste andra typer av fuktskydd användas, som t.ex. Pergo MoisturBloc. Fråga din återförsäljare om råd. Fuktspärr ska användas om Pergo läggs på ett undergolv som innehåller mineral, oavsett hur gammalt undergolvet är. Pergo Smart Underlay+ och Pergo Professional SoundBloc har inbyggd fuktspärr. I alla övriga fall ska 0,2 mm plastfolie användas under mellanlägget.

11

Golvvärme

Vid läggning av Pergo laminat på värmegolv ska fuktspärr alltid användas och placeras under rekommenderat mellanlägg. Vi rekommenderar att du använder ett av Pergos mellanlägg med inbyggd fuktspärr. Din återförsäljare eller värmegolvets installatör måste kunna garantera att golvytans temperatur aldrig överskrider 28 °C.

12

Lämna utrymme för naturlig rörelse

Ett Pergo laminatgolv består i huvudsak av naturträ som kommer att utvidgas och dra ihop sig vid förändrad luftfuktighet. De dimensionella variationerna i golvet är nästan identiska för längd och bredd. Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet, RH, på mellan 40-60 %, är förändringen minimal. Pergo laminatgolv tillverkas och levereras med en fukthalt som klarar en relativ luftfuktighet på mellan 30 och 60 %. I torrt klimat, exempelvis i de nordiska länderna vintertid, kan RH sjunka till under 30 %, för att sommartid stiga över 70 %. Det här orsakar rörelser i golvets struktur. För att se till att det finns spelrum som tillåter naturliga rörelser och för att undvika öppna fogar, knarriga golv etc., krävs en dilatationsfog på 5mm mot väggar, trösklar, trappor, rörledningar etc., vid läggning i normalstort rum. Använd läggningssatsens distansklossar för att få rätt avstånd. Om du lägger golv vintertid vid väldigt låg RH, bör spelrummet vid väggen sänkas till 3 mm eftersom golvet kommer att krympa, och vid läggning i hög RH bör spelrummet ökas till 8 mm eftersom golvet kommer att expandera. Spelrummet ska lämnas öppet och får INTE fyllas ut med fogmassa, silikon eller annat bindemedel. Fäst aldrig golvet med spik, lim, skruv eller annat.

13

Golvläggning i stora rum

Eftersom alla typer av trämaterial krymper och expanderar till följd av förändrad relativ luftfuktighet och temperatur, bör Pergo laminatgolv aldrig läggas i utrymmen som är mer än 13x13 meter. Om ytan är större än så, be återförsäljaren eller Pergos kundtjänst om råd. Vid trösklar måste rörelseprofiler användas. I T-, L- eller U-formade rum kan det också bli nödvändigt med dilatationsfogar. Om du är osäker, be om råd.

14

5-i-1-lösningar

En Pergo 5-i-1 list är en perfekt lösning för situationer liknande den på bilden. Med listen kan du också hantera olika nivåer och avslut mot vertikala ytor som trösklar, dörrposter vid skjutdörrar etc. (avslutningsprofil). Om du använder en 5-i-1 list, kom ihåg att ha rätt dilatationsfog mellan det lagda golvet och metallspåret.

Läggning

15

Hämta verktygen

Pergo laminatgolv är lätta att lägga och kräver inga specialverktyg. Förutom ett par vanliga verktyg från byggvaruhuset (tumstock, penna, hammare, fogsvans eller lövsåg, vinkelhake och ev. en borrmaskin och arbetshandskar), behövs bara en Pergo läggningssats med slagkloss, slagjärn och distansklossar. Se till att du har verktygen till hands innan du sätter igång.

16

Såga försiktigt

När du sågar i en Pergo laminatplanka, se till att den inte flisar sig. Om du använder fogsvans, låt mönstersidan vara vänd uppåt och om du använder lövsåg, vänd mönstersidan nedåt.

17

Kontrollera eventuella skador

Alla Pergo-plankor genomgår noggranna kvalitetskontroller innan de packas. Men förpackningar eller plankor kan skadas vid transport eller när förpackningen öppnas. Lägg inte ut en planka som har skador på ytan, kanten eller klickfogen. Kontrollera varje planka noggrant innan och under läggningen, i bra belysning. När en planka har lagts på plats anses den godkänd och kan inte reklameras.

18

Mät noga

Innan du sätter igång, mät upp rummets längd och bredd och planera hur golvet ska läggas, så att det färdiga resultatet ser väl balanserat ut. Det här är särskilt viktigt när man lägger golvplattor. På så sätt ser du också till att den sista raden inte blir för smal. Om sista raden är mindre än 40 mm underlättar du golvläggningen om du minskar bredden på första radens plankor.

19

Välj riktning

Ofta görs läggningen parallellt med rummets längd. Den här anvisningen avser en läggning från vänster till höger, eftersom det är den vanligaste riktningen vid läggning av alla typer av laminatgolv. Plankorna bör läggas så att fjädersidan (A) är vänd mot väggen. Glöm inte distansklossarna! Tack vare den användarvänliga PerfectFold 3.0-tekniken är läggningen mycket enkel. Tekniken underlättar även vid demontering av plankorna, som kan göras utan att klickmekanismen tar skada. Sista fogen kan utföras på olika sätt, antingen genom att trycka ned, vinkla, skjuta eller knacka in horisontellt. Snabbaste, enklaste och säkraste sättet är att trycka ner.

20

Få en bra start

Skär ner bredden på den första raden (ref. Ill. 18) eller som ett minimum, skär bort fjädern (ref. Ill. 19) för att få rätt avstånd till väggen. Om väggen är ojämn eller böjd måste den första raden anpassas till väggens kontur. Använd distansklossar! Skär också bort fjädern på startplankans ände. Denna plankan kommer nu ha plastfjädern på änden till höger på not-sidan. För Pergo Modern Plan - Sensation är plastfjädern på fjädersidan. Läggtekniken för båda klick-systemen är identiska.

21

Rotera ihop plankorna

Lyft anslutande planka i 20-30 graders vinkel, tryck in den i långsidans not och skjut den försiktigt åt vänster tills de båda plankändarna möts. Tryck plankan nedåt mot golvet så ger FoldDown 3.0-funktionen en perfekt låsning av ändfogen. Kontrollera alltid fogarna innan du fortsätter. Använd – försiktigt – Pergos slagkloss för att minska eventuella glipor.

22

Håll avståndet

Lägg de två första raderna enligt illustrationen. Vi rekommenderar att avståndet mellan ändfogarna är cirka 1/3 av plankans längd, men aldrig mindre än 300 mm. (Vid plattläggning är avståndet 50/50 att föredra.) Om du lägger de två första raderna enligt illustrationen blir det enklare att få en rak kant inför resterande läggningsarbete. Det som sågas av från första och andra raden är vanligtvis perfekt som inledande plankor på tredje och fjärde raden. Men kom ihåg att använda distansklossarna, så att du får rätt avstånd till väggarna etc.

23

Fixa dörrposten

För snyggt avslut där golv möter tröskel rekommenderar vi fräsning av dörrlisterna mot golvet. För att såga rätt, vänd Pergo-plankan upp och ned och lägg ut den på golvet fram till dörrposten. Lägg sedan en fogsvans mot plankan och såga igenom dörrposten/listen enligt illustrationen. Ta bort den utsågade delen och dammsug upp skräpet. Därefter skjuter du in golvet under dörrposten/listen, så får du ett perfekt avslut.

24

Sista raden

Till sista raden delar du plankorna på bredden, men glöm inte rekommenderad rörelsemån och se till att göra nödvändiga justeringar efter väggens kontur. Om väggen har en dörr, klicka in plankan på längden mot sidan av den frästa listen, skjut/knacka plankan in under listen. Tack vare PerfectFold 3.0 kan du nu låsa den sista fogen genom att knacka ihop den, utan att behöva lyfta plankan. Kontrollera hur hårt fogen sitter; använd ett slagjärn för att få maximalt täthet i den längsgående fogen.

25

Golvläggning vid rörledningar

Om Pergo laminatgolv ska läggas runt rörledningar, mät ut och markera på plankorna var rörledningarnas mittpunkt går. Borra ett hål vid varje markering, motsvarande rörledningens diameter + 16 mm. Om hålen sitter på plankans långsida, gör en 45 graders skåra från hålet till plankans kant och gör sedan en skåra mellan hålen – se illustration. Om de sitter på plankans kortsida, gör en rak skåra tvärs över plankan. Lägg plankan på plats. Använd sedan Pergo SafeSeal eller vanligt trälim längs de sågade sidorna på den bit du har sågat av, och limma fast den där den ska sitta. Se till att det inte kommer lim mellan den ursågade biten och undergolvet. Använd distansklossar för att få en tät, limmad fog och avlägsna genast allt lim eller SafeSeal från golvytan med en fuktig trasa. Glipan du har skapat mellan rörledningarna syftar till att låta golvet röra sig i enlighet med årstiderna och ska INTE fyllas i med fogmassa, silikon eller annat. Använd Pergo rörmanschetter för att dölja gliporna runt rörledningarna.

26


Avsluta

Kontrollera det färdiglagda golvets yta, ta bort alla distansklossar och montera alla Pergo golvlister i enlighet med respektive anvisning.

Instruktion för extra fuktsäkring av Modern Plank - Sensation

Denna instruktionen kan förhindra vattengenomträngning längs väggar och vid rörgenomgångar mm i ditt laminatgolv. Laminatytan på Modern Plank - Sensation är i sig själv vattentät efter inläggning. Om du följer dessa instruktioner noggrant kommer golvet att tåla vatten på ytan ännu bättre på toaletter, i kök, tvättstuga och entrérum. Pergo Modern Plank - Sensation kan inte läggas i speciellt våta utrymmen så som poolområde, bastu eller i rum med golvbrunn t ex duschrum. Dessa extra fuktförbättringar ska inte tolkas som ett godkännande till de nationella normer och krav som förekommer i våtrum.
27

Vattenavvisande efterbehandling

För extra säkerhet mot vattengenomrinning, använd den elastiska, vattenfasta och transparenta fogmassan (PG Aqua Sealant) tillsammans foamstrip (NEOFOAMSTRIP).

28

Sealing the perimeter

Genom att täta expansionsutrymmet används den sammanpressbara bottenfyllningslisten (NEOFOAMSTRIP) med en diameter på 8-10 mm tillsammans med PG Aqua Sealant, så undgår man att vatten liggande på golvytan kan tränga ner under ditt Pergo Modern Plank - Sensation golv. Pressa ner bottenfyllningslisten i expansionsytrymmet och påför den transparenta PG Aqua Sealant i liten vinkel mellan vägg och Pergo Senasation-golvet. Montera golvsocklar med PG Flerfunktionslim (PGGLUE290) mot väggen och använd den fexibla PG Aqua Sealant mellan sockeln och golvet för att förhindra att vatten kan tränga igenom. Där golvprofiler eller socklar inte kan monteras , lägg ner bottefyllningslisten ((NEOFOAMSTRIP) i expansionsutrymmet och avsluta med den elastiska fogmassan (PG Aqua Sealant). Tips: För att göra monteringen renare kan det vara smart att använda maskeringstejp på golvet innan du börjar använda PG Aqua Sealant. PG Aqua Sealant som har blivit liggande på golvytan tas enklast bort efter att den torkat.

29

Tätande omkretsen

För extra fuktsäkring vid användande av 5-i-1 listen (PGINCP) fäster du först denna lists underprofil med PG Flerfunktionslim och/eller skruvar. Lägg ner bottefyllningslisten i utrymmet mellan golv och underprofil och påför PG Aqua Sealant ovanpå bottenfyllningslisten. Pressa sedan ner 5-i-1-listen i underprofilen och den våta PG Aqua Sealant.

30

Vattenavvisande Efterbehandling runt rör

För att säkra mot vattengenomträngning vid elementrör använder du PG rörmanschetter, den elastiska och transparenta PG Aqua Sealant samt bottenfyllningslisten. Lägg ner bottenfyllningslisten i expansionsutrymmet mot röret och påför PG Aqua Sealantrunt röret och på rörmanschetten. Detta gör vattengenomträngning praktiskt taget omöjligt.

31

Extra skydd vatten

För en extra fuktsäkring runt Pergo Sensation-golvets ytterkant och vid rörgenomgångar mm så att vatten inte kan tränga in under golvinstallationen kan man applicera den flexibla PG Aqua Sealant vid socklar, trösklar, dörrfoder, rörmanschetter etc.

Rengöringsinstruktioner

32

Efter installationen

Efter läggningen bör du dammsuga golvet med ett mjukt, rundat munstycke.

33

Torrmopp eller sopa golvet

Torrmoppa eller sopa golvet för att avlägsna smuts och damm. Torka golvet med ljummet vatten och en eller två ”flaskkorkar ” Pergo All-round cleaner och Pergos mikrofibermopp. Daglig rengöring görs i enlighet med anvisningar på Pergos webbplats. Om du använder fel typ av rengöringsprodukter kan golvet skadas!

34

Castor stolar

Skrivbordsstolar med hjul ska ha så kallade ”mjuka hjul”.

35

Möbelben

Alla möbelben ska skyddas med Pergos filttassar, för att undvika repor på golvet. Undvik att dra tunga möbler etc. över Pergo-golvet, eftersom det kan orsaka repor. Vi rekommenderar att du i stället lyfter möblerna. Placera alltid en bra dörrmatta vid entrédörren som fångar upp sand och smuts, så att det inte kan orsaka repor.