Pergo laminatgolv: hållbar in till kärnan

Pergo laminatgolv: världens första svanenmärkta golv!

Vi på Pergo utmanar alltid oss själva genom att tillämpa strikta kriterier när det gäller säkerhet, hälsa och hållbarhet. Som uppfinnarna av laminatgolven är vi stolta över att vara det första golvet som tagit emot Svanenmärket och EU-miljömärket. Från tillverkningen av våra golv till slutet av deras livscykel har vi en ständigt pågående utveckling för att minimera inverkan på vår planet.

Kärna av 100 % återvunnet trä

Vår högkvalitativa HDF av hög densitet, dvs kärnan av våra laminatgolv, innehåller endast återvunnet trä. Det är biprodukter av trä som hämtats från annan verksamhet (sågverk, träbearbetningsindustrin eller skogsförvaltning etc.) som annars skulle kasseras eller brännas. Genom att endast använda återvunnet trä förhindrar vi skövlingen av nya träd och räddar överblivet trä från förbränning.

Våra laminatgolv hjälper till att fånga upp koldioxid

Träd spelar en viktig roll i att bekämpa klimatförändringarna genom att fånga upp koldioxid och förvara den på ett säkert sätt under resten av livet. Även när träet används, t.ex. i ett golv, förblir koldioxiden inkapslad. Det betyder att träet i kärnan av dina Pergo laminatgolv håller kvar koldioxiden under hela dess livscykel, samtidigt som nyligen planterade träd får chansen att absorbera ännu mer. Koldioxiden släpps inte ut förrän träet förbränns, vilket är något som vi undviker så länge som möjligt. Därav har ditt golv en livslång garanti på upp till 33 år.

Pergo laminatgolv: kärna av återvunnet trä

Försäkrar om en ren luft inomhus

Det mesta av livet spenderas inomhus. Det är därför som luftkvaliteten i hemmet är så viktig. Luftkvaliteten påverkas av många olika faktorer: ventilation, stearinljus, rengöringsmedel och till och med material som använd i inredningen, t.ex. golven.

Genom att vi tillverkar våra golv på egna anläggningar kan vi minimera utsläppet av organiska lösningsmedel (VOC) så mycket som möjligt. Ett exempel är formaldehyd, vilket endast är farligt i väldigt höga koncentrationer. Formaldehydutsläppet från våra laminatgolv är försumbart och 10 gånger lägre än EU:s restriktioner. Utsläppet från våra golv är jämförbart med utsläppet från naturligt trä, vilket är anledningen till att vi fått utmärkelserna M1 och A+.

En långtidsinvestering

Eftersom ditt laminatgolv är en investering som behåller sin höga kvalitet över lång tid, ger vi dig en garanti på upp till 33 år. Genom att skapa produkter som håller länge förhindrar vi att golvet kastas på tippen efter endast en kort period. Med vår avancerade klickteknik är det väldigt enkelt för dig att lägga ditt golv själv.

Pergo laminatgolv: 10 gånger lägre formaldehydutsläpp

Drivs med grön energi

Unilin, gruppen bakom Pergo, har investerat i två biomassaanläggningar för att omvandla trädamm och icke återvinningsbart träavfall till grön energi. Denna energi tjänar sedan allmänheten och våra egna tillverkningsprocesser. Vi förlitar oss dessutom på energi från vindkraftverk och solpaneler. Det har resulterat i att cirka hälften av vår grupps tillverkning drivs av förnybar energi.

Tillhandahåller total transparens

Vi utvärderar och minimerar den inverkan som våra laminatgolv har på miljön, genom att ta hänsyn till hela livscykeln: från råmaterial till uttjänta produkter. Med LCA-teknik (livscykelutvärdering) kan vi beräkna inom vilka faser vi har mest inverkan och vilka vi kan förbättra, vilket resulterar i en EPD (miljövarudeklaration), vilken vi noggrant följer.

Svanenmärket var endast början

Vi försöker alltid förbättra oss. Det är därför som svanenmärket var det första men definitivt inte det sista beviset på vårt engagemang. Idag har vi tagit emot följande utmärkelser, vilket visar att våra laminatgolv efterföljer några av de strängaste miljö- och hälsokraven:

svanen

Svanen

Högt ansedd skandinavisk miljömärkning som uppfyller stränga miljökrav under hela livscykeln.

PEFC-märkning

PEFC

Globalt tillförlitligt varumärke för träprodukter som härrör från hållbart förvaltade skogar.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Utmärkelse av utmärkt miljökvalitet som tilldelas produkter och tjänster som uppfyller stränga ekologiska krav under hela livscykeln.

a+

Afsett (A+)

Den högsta kategorin av utsläppsregleringscertifikat, som fungerar som ett erkännande för mycket låga utsläpp.

Finsk miljömärkning M1

M1

Bevis på att våra golvprodukter inte släpper ut giftiga ämnen och är luktfria.

EPD

EPD

Vår miljövarudeklaration tillhandahåller exakt, tillförlitlig och jämförbar information om produktens miljöprestanda.