Friskrivningsklausul

Informationen på denna webbplats (”webbplatsen”) tillhandahålls av UNLIN BVBA (UNILIN). Genom att använda denna webbplats erkänner du att du har läst, förstått och godkänt dessa användningsvillkor.

Informationen på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och garanteras inte på något sätt, varken uttryckligen eller underförstått. Även om vi är angelägna om att tillhandahålla riktig och aktuell information, kan vi inte garantera informationens riktighet eller fullständighet. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen på webbplatsen utan meddelande eller godkännande i förväg.

Varken UNILIN eller någon av företagets direktörer, anställda eller rådgivare kan under några som helst omständigheter hållas ansvariga för skador som orsakas eller följer av användningen av webbplatsen eller information på webbplatsen.

UNILIN är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av avbrott på webbplatsen, tekniska fel, eller virus (eller liknande avbrottsorsaker) eller efter att ha konsulterat eller använt webbplatser (t.ex. via hyperlänkar) som det hänvisas till på webbplatsen eller den informationen som tillhandahålls på dessa webbplatser.

UNILIN är inte ansvarig för elektronisk kommunikation via webbplatsen. Detta omfattar e-postväxling, stopptider, avlyssning och manipulering av utomstående parter.

Webbplatsens användare ansvarar för alla val eller beslut de fattar baserat på information som erhållits på eller genom webbplatsen.

Användarna av denna webbplats måste själva vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot virus, programfel, trojanska hästar m.m.

COPYRIGHT

All information på denna webbplats är copyrightskyddad. Copyrighten ägs av UNILIN. Ingen information får kopieras eller förmedlas utan föregående och uttryckligt tillstånd från UNILIN.

Tvister i samband med eller som följer av (användningen av) denna webbplats kommer uteslutande att omfattas av den belgiska lagstiftningen.

INTEGRITETSPOLICY

DENNA INTEGRITETSPOLICY ÄR UTFORMAD FÖR ATT UNDERRÄTTA DIG OM VILKA UPPGIFTER SOM Unilin BV, MED HUVUDKONTOR PÅ OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIEN (UNILIN), SAMLAR IN VIA WEBBPLATSEN DÄR DENNA POLICY FINNS, VARFÖR VI SAMLAR IN DESSA UPPGIFTER OCH HUR VI HANTERAR DE UPPGIFTER SOM DU HAR TILLHANDAHÅLLIT SAMT DE UPPGIFTER SOM VI HAR TAGIT REDA PÅ OM DIG GENOM DITT BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN DENNA POLICY. VAR GOD ANVÄND INTE VÅR WEBBPLATS OM DU INTE GODKÄNNER DENNA POLICY.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in personuppgifter på två sätt:

genom registreringen och uppgifterna som du tillhandahåller eller anger på vissa sidor på webbplatsen, samt automatiskt framför allt genom kakor. Se nedan för mer information om kakor. Vi kan be dig om ditt för- och efternamn, e-postadress, födelsedatum, ålder, adress, mobiltelefonnummer eller annat telefonnummer, samt andra person- eller kontaktuppgifter. Vi kan också be dig om kommentarer, förslag eller annan information som gäller vår webbplats, våra produkter eller tjänster, eller vårt företag. Andra specifika typer av uppgifter kan efterfrågas i samband med tävlingar, lotterier, säljkampanjer eller andra marknadsföringsaktiviteter, inklusive vid uppladdning av text-, bild-, video- eller ljudinnehåll.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att samlas in och bearbetas i syfte att

använda och förvalta webbplatsen i allmänhet, inklusive sända och ta emot meddelanden; tillhandahålla information om UNILIN:s särdrag, tjänster och produkter. Vi kommer endast att bearbeta de personuppgifter som krävs för de ändamål som anges ovan.

HUR KOMMER VI ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder personuppgifterna som du lämnar eller som vi samlar in

för att svara på direkta förfrågningar, vilket påtalas vid den tidpunkten vi samlar in uppgifterna eller på annat sätt innan uppgifterna används; för att hantera ditt deltagande i tävlingar, lotterier, säljkampanjer eller andra marknadsföringsaktiviteter; för att bättre förstå dig och våra kunder i allmänhet; för andra rättmätiga affärsmässiga ändamål, inklusive att från tid till annan göra utskick till dig med marknadsföringsinformation om våra varumärken och våra företag som vi tror att du skulle vara intresserad av per e-post/post/sms-meddelanden (om du gav oss tillåtelse till detta när du registrerade dig hos oss). Vi kan kombinera de uppgifter du lämnar med uppgifter från andra källor, inklusive de uppgifter du lämnar på andra platser eller på annat sätt, bland annat genom någon av våra närstående webbplatser.

De passiva uppgifter som vi spårar, bland annat genom kakor, används för att skräddarsy och förbättra din nätupplevelse och de erbjudanden vi gör på vår webbplats, på det sätt som beskrivs ovan.

I alla andra fall än de som nämns ovan kommer vi alltid att först identifiera för vilket ändamål vi samlar in dina personuppgifter innan vi faktiskt samlar in eller använder denna information.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter tills de ändamål som beskrivs ovan har uppfyllts eller enligt lag.

VEM DELAR VI INFORMATIONEN MED?

Även om vår verksamhet inte syftar till att sälja personuppgifter till utomstående parter, kan vi vilja dela med oss av dina personuppgifter till bearbetningsföretag som agerar för vår räkning, till våra närstående företag, inklusive vårt moderbolag och andra UNILIN-varumärken, eller till affärspartner såsom utomstående parter som vi genomför gemensamma säljkampanjer eller program med och som kan vara intresserade av att berätta mer för dig om sina varumärken.

Lägg märke till att dina personuppgifter i vissa fall kan överföras till bearbetningsföretag, närstående företag eller utomstående parter som vi genomför gemensamma säljkampanjer eller program med utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i länder som inte erbjuder en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Du accepterar härmed att överföra dina personuppgifter i dessa fall.

Med förbehåll för tillämplig lagstiftning för skydd av personuppgifter, kan vi även sprida dina personuppgifter om vi anser att vi är tvungna till detta enligt lag, reglering, domstolsbeslut eller på begäran av rättsväsende eller regering. I den osannolika händelsen av att hela eller delar av vår affärsverksamhet köps upp av en utomstående part kommer uppgifterna om dig att överföras till bolagets nya ägare. Utan att förutsätta att vi har någon skyldighet till detta, förbehåller vi oss också rätten att samla in och dela med oss av alla uppgifter som vi anser det nödvändigt att undersöka eller vidta åtgärder för i samband med misstänkt bedrägeri, illegal verksamhet, möjliga skador på personer eller tillgångar, för att skydda oss själva eller en eller flera av våra användare eller deras arvingar, eller som annars krävs eller tillåts enligt lag.

Du bör också komma ihåg att vissa områden på vår webbplats kan vara av interaktiv typ, och kan göra det möjligt för dig att lämna information som andra användare kan se. Använd inte dessa områden på webbplatsen om du inte vill att informationen ska kunna ses offentligt.

VILKA KAKOR ANVÄNDER VI OCH VARFÖR?

Kakor är små textbaserade filer som den webbplats du besöker kan placera i din dator. De används allmänt för att få webbplatser att fungera eller fungera mer effektivt, och för att tillhandhålla information till webbplatsens ägare.

Denna webbplats använder kakor

för att förbättra och skräddarsy din upplevelse. Detta inbegriper att lagra språkpreferenser, spara uppgifter som du lämnar i formulär, komma ihåg varorna i din kundvagn (i tillämpliga fall), analysera din användning av webbplatsen via Google Analytics. Var god använd inte vår webbplats om du inte vill att kakor ska användas eftersom den inte fungerar effektivt utan dem.

Denna webbplats använder bland annat följande kakor från utomstående parter:

I de flesta webbläsare kan du ändra användningen av kakor i nätinställningarna. Ta reda på mer om kakor, bland annat hur du ser vilka kakor som används och hur de kan hanteras och raderas, på www.allaboutcookies.org.

VÄLJA BORT

Om du vid någon tidpunkt bestämmer att du inte vill ta emot mer kommersiell information eller fler säljkampanjer om våra egna produkter och tjänster, eller produkter och tjänster från våra närstående företag eller affärspartners som vi genomför gemensamma säljkampanjer eller program med, kan du använda vår ”välja bort”-sida eller klicka på länken som finns på de reklambudskap du får från oss.

Lägg märke till att om du väljer att inte ta emot reklambudskap från oss kommer vi ändå fortsätta att skicka information om det konto som du eventuellt har hos oss, eller om affärsrelationen som du eventuellt har med oss, till exempel med anledning av förfrågningar som du har gjort om våra varor och tjänster (t.ex. transaktionsmeddelanden om lotterier som du eventuellt deltar i).

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utöva din rätt att få tillgång till, ändra eller radera personuppgifter som avser dig i överensstämmelse med tillämplig lag om skydd av personuppgifter, genom att sända ett meddelande till oss med hjälp av kontaktformuläret. Du kan även när som helst, utan kostnad och utan att motivera din åtgärd, välja att inte delta i kampanjer för direktmarknadsföring och begära att inte längre få reklammaterial.

SÄKERHET

Vi vidtar åtgärder enligt branschstandard för att skydda uppgifter som lämnas på denna webbplats. Även om vi strävar efter att garantera säkerheten för dina personuppgifter vid lagring, användning och spridning av de uppgifter du lämnar till oss är ingen webbplats till hundra procent säker. Därför uppmanar vi dig att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dig själv, bland annat genom att hålla alla användarnamn och lösenord hemliga

UTOMSTÅENDE PARTERS WEBBPLATSER

Vi kan tillhandahålla länkar till utomstående parters webbplatser på vissa områden på denna webbplats. Denna integritetspolicy gäller dock endast för den webbplats som den publiceras på och avser inte insamlingspraxis på andra webbplatser, till exempel de webbplatser det finns länkar till eller från på denna webbplats. Dessa länkar tillhandahålls för din skull. Du bör dock vara medveten om att vi inte kontrollerar dessa utomstående parter eller deras webbplatser. Dessa utomstående parter kommer att ha en annan integritetspolicy som gäller för de uppgifter du eventuellt lämnar när du är på dessa utomstående parters webbplatser. Du bör noga läsa igenom integritetspolicyn på alla webbplatser innan du lämnar identifierbara personuppgifter.

UNILIN kan under inga omständigheter hållas ansvarig för dessa utomstående parters webbplatsers (fortsatta) existens, och inte heller för den information som de innehåller. Användningen av hyperlänkar till andra webbplatser innebär inte att vi samtycker till innehållet på dessa webbplatser eller att någon form av samarbete förekommer eller förhållande finns till dessa webbplatser.

IKRAFTTRÄDANDEDATUM OCH ÄNDRINGAR

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST, HELT EFTER EGET GOTTFINNANDE, ÄNDRA, BYTA, LÄGGA TILL ELLER TA BORT DELAR AV DENNA POLICY. DU BÖR REGELBUNDET KONTROLLERA DENNA SIDA OCH LÄSA IGENOM DEN SENASTE VERSIONEN AV POLICYN. FORTSATT ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS EFTER ATT DESSA ÄNDRINGAR HAR LAGTS UT PÅ NÄTET, INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER ÄNDRINGARNA. VI KOMMER DOCK INTE ATT RETROAKTIVT ÄNDRA VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTAN DITT SAMTYCKE.

Denna policy utarbetades och trädde i kraft den 15 januari 2013.

FRÅGOR

Om du har förfrågningar eller frågor om denna policy eller vill uppdatera dina personuppgifter, kontakta oss på:

Unilin BV - division Flooring

Ooigemstraat 3

8710 Wielsbeke

Belgien

Tel. +32 56 675211

Du kan också lämna ett meddelande med hjälp av kontaktformuläret.