Var i rummet ska jag börja när jag lägger golv?

Laminatgolv

Var i rummet ska jag börja när jag lägger golv?

Börja i det övre vänstra hörnet vid den längsta väggen och lägg plankorna i samma riktning som ljuset faller. Plankorna ska alltid läggas från vänster till höger.

Det är inte alls svårt att lägga ett laminatgolv från Pergo, men innan du börjar ska du se till att du förberett allt på rätt sätt. Sedan följer du bara dessa enkla steg.

Vad behöver du?

  • Skärkniv
  • Vinkelverktyg
  • Miniräknare
  • Tumstock
  • Sticksåg
  • Penna
  • Distansklossar
  • Hammare
  • Slagkloss
  • Klackjärn

 

1. MÄT RUMMET

Det första du ska göra är att mäta rummet. Det gör du för att slippa spill och för att du inte ska hamna i ett läge där du får små eller smala bitar att jobba med på slutet. Det gör nämligen golvet både fulare och mindre stabilt. Ta rummets bredd och dela det med bredden på plankorna. Då kan du räkna ut hur många hela plankor du behöver. Dela sedan det kvarvarande måttet på två plankor som du lägger längst ut på var sin sida. Det ger snyggast och stabilast slutresultat.

2. GÖR GOLVET RAKT

Mät sedan ut på golvet var de hela plankorna kommer läggas och sätt en spik på slutpunkten på båda sidor av rummet. Knyt ett snöre mellan spikarna och du har då fått en linje som tydligt visar ur plankorna ska ligga och golvet blir garanterat rakt. . Sätt också en notering på väggen i förlängningen av snöret. På så sätt kan du alltid se en referenspunkt för var de hela plankorna ska börja och sluta.

När du mätt rummet kan du öppna förpackningarna med plankor. Skär upp dem på sidorna så minimerar du risken för att skada någon av plankorna. Läs igenom manualen och sedan är du redo att börja själva läggningen av golvet.

3. ANPASSA EFTER VÄGGENS EGENHETER

En vägg är sällan helt rak, vilket gör att det är stor risk att golvet blir snett om du börjar med att lägga första plankan direkt mot väggen. Som vi skrev tidigare så ska du istället alltså placera de beskurna plankorna på båda sidor längst ut. Dessa kan du anpassa efter väggens egenheter. Men du börjar med de hela plankorna från den punkt du mätt upp. Placera distansklossar på kortsidorna intill väggen, det gör att golvet har utrymme att svälla en aning utifrån hur luftfuktigheten ändras i rummet. Efter ungefär tre rader kan du arbeta direkt från golvet och mäta utifrån de redan lagda plankorna. Det ger dig bättre kontroll och spar på kroppen.

Har du en vägg som går snett använder du ett vinkelverktyg för att mäta vinkeln. Då du sågar dina plankor bör du använda ett fint sågblad och lägga plankan så att du kan såga så nära stödytan som möjligt. Det ger ett renare och finare snitt.

4. SPARA PÅ MATERIALET

För att spara på material och för att få variation i var delningarna mellan plankorna är, så bör du använda den kvarvarande biten du sågat av från sista plankan på föregående rad. Det bör dock vara minst 30 centimeter mellan delningarna i två intilliggande rader av plankor.

5. SÅGA DEN SISTA BRÄDAN

Då du lagt tre rader kan du gå tillbaka och lägga den delade plankan som ska ligga längst ut närmast väggen. För att få den att följa väggans eventuella vinkel eller böjning finns det ett enkelt sätt att markera såglinjen. Lägg den planka du ska såga i ovanpå den första hela plankan som du ju redan lagt på plats. Ta sedan en liten bit av en annan planka och använd som mått. Placera därefter en penna på ena sidan av den biten och den andra änden mot väggen. Dra den längs väggen och du ritar då en linje på den planka du ska såga i. Den linjen följer då väggens linje. För att komma närmare med pennan kan du karva ut ett hål i kanten på din mätbit, så att spetsen på pennan kommer i exakt vinkel med kanten.

Såga sedan med en sticksåg med fint blad och klicka i plankan i det redan placerade golvet. Knacka fast den med ett klackjärn efter det att du placerat ut distansklossar intill väggen.


Relaterad ämnen

Top