Hur stor yta kan jag täcka utan att det krävs expansionsprofil i rummet?

Laminatgolv

Hur stor yta kan jag täcka utan att det krävs expansionsprofil i rummet?

Grundregeln är max 13 x 13 meter. Golvet kan krympa och expandera upp till 1 mm per meter total golvlängd, beroende på luftfuktigheten. Därför måste golvet läggas med tillräcklig rörelsemån även vid trösklar, i rummets alla hörn osv.

Få reda på mer:


Relaterad ämnen

Top